Plattläggning och stensättning med marksten

Tezab hjälper er med mark och anläggningsarbetet med stensättning eller plattläggning av marksten och kantsten i ert nästa trädgårdsprojekt. Från idé till färdig produkt.

Vi hjälper er med stensättning i er trädgård eller exempelvis uppfarten till garaget eller en väg till entrén, du sätter målet för projektet och vi sätter markstenen.Vi gör hela jobbet från förberedelser, bortforsling av eventuella schaktmassor och markförberedelser för ny sten/plattor till sättning.

Utöver att plattsättning så kan vi även hjälpa er med andra trädgårdsuppdrag så som plantering av nya träd och buskar eller anläggning av gräsmattor.

Vi hjälper er med

  • Anlägga marksten
  • Anlägga kantsten
  • Anlägga plattor
  • Anlägga gräsmatta
  • Plantera ned nya träd och buskar
  • Markarbete för plattläggning

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för plattläggning i er trädgård eller uppfart. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och för att få en offert av oss.

Kontakta oss

Vare sig det gäller sten- och plattsättning av marksten eller andra typer av mark och anläggningsuppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt