Tjänster

Mark och anläggning

Tezab är ett företag som utför mark och anläggningsarbeten med basen i småländska Lammhult, cirka fyra mil norr om Växjö. Vi hjälper er med schaktarbeten, bergarbeten, yttre VA, grundläggning och plattläggning eller stensättning. Läs gärna mer om respektive tjänst på tjänstesidorna.

Husgrunder

Vi hjälper er med att konstruera och bygga en husgrund, ”platta” på mark, för källare eller suterräng med likaväl oisolerade som isolerade block samt med eller utan vattenburen värme.

Läs vidare på sidan husgrund

Enskilda avlopp

Bild på produkt från Uponor

Vi utför hela uppdraget med att gräva enskilt avlopp, infiltration och rördragning. Nytt avlopp eller ersättning av befintligt enskilt avlopp. Låt oss ta en titt på vilken lösning som passar er bäst.

Läs vidare om att gräva enskilt avlopp

Dikning

Vi hjälper mark- och skogsägare med dikning och dränering; markavvattning eller skogsdikning, dikesrensning, skyddsdikning och dikning intill vägar. Vi är ett PEFC-certifierat företag.

Läs vidare om diknings-tjänsterna

Plattläggning

Vi hjälper er med plattläggning/stensättning i ert trädgård. Plantering av nya grönytor så som gräsmattor och träd, buskar och annan växtlighet.

Läs vidare om plattläggning och trädgårdstjänster

Maskinuthyrning

Vi har vissa maskiner i vår maskinpark som vi hyr ut. Bland annat en grovsorterare och en hjulgrävare.

Läs vidare om maskiner att hyra

Det första ni ska göra är att kontakta oss och berätta mer om ert projekt så kan vi lämna en offert till er. Alla mark och anläggningsuppdrag är välkomna hos oss!