Gräva för enskilt avlopp

Tezab hjälper er med att gräva nytt eller ersätta befintligt enskilt avlopp med nya ledningar, brunn och reningslösningar. Att anlägga och gräva för enskilt avlopp kan göras på flera sätt beroende på förutsättningar och reningslösningar som väljs.

Bild på produkt från Uponor

Vi hjälper er som har hus eller fastighet som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet med att gräva och anlägga enskilt avlopp. Det ställs krav på att infiltrationen är rätt gjord och oftast tillståndspliktig i din kommun.

Vi på Tezab är certifierade av Växjö kommun för att anlägga enskilda avlopp inom kommunen.

Vi hjälper er med flera olika typer av anläggningar

  • Anlägga Infiltration
  • Anlägga Infiltration med infiltrationsmoduler
  • Anlägga Infiltration med pumpsystem
  • Markbäddsanläggning
  • Kombinerade system
  • Slamavskiljare
  • Minireningsverk och kompakta lösningar
  • Sluten tank

Nästa steg

Välj ett erfaret bolag för att gräva ert nya enskilda avlopp. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och för att få en offert av oss.

Kontakta oss

Behöver du borra brunn?

Vi borrar inte vattenbrunnar men däremot så gör Karlssons Brunnsborrning det och har lång erfarenhet av att borra vattenbrunnar. Vi rekommenderar er att kontakta dem vid behov att borra vattenbrunn.

Vare sig det gäller att gräva enskilt avlopp och anlägga infiltration eller andra typer av mark och anläggningsuppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt