Dikning och dränering på mark

Tezab hjälper er skogs- och markägare med dikning eller dränering på er mark. Med dikning tar vi bort oönskat vatten genom dränering eller dikning eller tillför så vatten kan rinna i en tillräckligt stor mängd igen.

Lånad bild av Skogskunskap.se

Vi hjälper er med

  • Markavvattning eller skogsdikning för att sänka den ursprungliga grundvattennivån. Obs! Tillståndspliktigt hos Länsstyrelsen.
  • Dikesrensning för att ta bort vegetation och slam i dikesbotten.
  • Skyddsdikning för att förhindra att marken blir vattensjuk.
  • Dikning intill/vid väg.

Vi utför skogsvårdsuppdrag med professionella skogsmaskiner och personal.

Som en PEFC-certifierade entreprenör har vi exempelvis uppfyllt dessa krav:

  • Ha rätt kompetens/utbildning för arbetsuppgiften
  • Förnya sin natur- och kulturmiljövårdkompetens var femte år
  • Följa PEFC:s Skogsstandard
  • Uppfylla EU:s krav kring utsläpp från skogsmaskiner
  • Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor
  • Se till att eventuella underentreprenörer också uppfyller PEFC:s krav

Nästa steg

Välj ett erfaret och certifierat bolag för att utföra dikningsarbetet. Första steget är att kontakta oss, berätta mer om ert projekt och för att få en offert av oss.

Kontakta oss

PEFC Certificierad

Eftersom vi är PEFC-certifierad kan du som skogsägare enkelt överlåta utförandet av skogsbruksåtgärder till oss.

Certifieringen är gjord genom paraplyorganisationen ECSkog och du kan bekräfta vår certifiering här.

Vare sig det gäller att utföra dikning och dränering eller andra typer av mark och anläggningsuppdrag så är det första ni ska göra att kontakta oss och berätta mer om ert projekt