Installation av Alnarps cleanwater systems ett minireningsverk