Simplex krutpatron

Vi utför stenspräckning med Simplex krutpatroner.

  • Det är inte nödvändigt att totalt stänga av ett helt arbetsområde och evakuera området inför varje spräckning.
  • Arbeten kan ske nära känsliga byggnader och platser.
  • Ingen märkbar dammbildning, därmed miljövänlig. Använd Simplex för en säker och bra arbetsmiljö.
  • Arbeten kan utföras i känsliga områden, som inom tättbebyggt område, utan att flera av de problem som vanligen uppstår med explosiva sprängämnen behöver beaktas.
  • Inga särskilda fordon krävs för transport (1.4S).
  • Vid ordentlig täckning – inga stenkast, vilket minimerar risk för person eller materialskador. Patronerna finns i laddning om 4, 8, 15, 30, 45 och 75 gram.
  • En 15 grams Simplexpatron spräcker ungefär 1m3 frilagd sten i ett antal bitar.
  • Högsta laddningen i ett borrhål är begränsat till 75 gram. Vid användning av mer än 75 gram per borrhål gäller hela AFS för sprängarbete.
  • Hål kan borras och laddas oberoende av lutning (vågräta hål).
  • Patronerna är vattentäta och kan användas under vatten.